Anasayfa | Boğaz Turu | İletişim | Sitemap
bogaz turu iletişim
bogaz turu
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
TEKNELERİMİZ
REZERVASYON
YEMEK MENÜSÜ
İLETİŞİM

Boðaz Turu

Boðaz Turu Boðazda Tekne Turu
Boðazda Tekne Turu

Size özel yatlarýmýz ile boðazýn eþsiz manzarasý boðaz turu ile dinlenmeye, stres atmaya davet ediyoruz.  Seçkik konuklarýnýzý boðaz turu nda çalýsanlarýnýzý ve toplantý guruplarýnýzý boðazýn güzel atmosferinde aðýrlamanýza yardýmcý oluruz.

 

AIKLAMA
  •  Yoðun iþ temposunda unuttuðunuz kendinize ait zamaný deðerlendirmenin en mükemmel yollarýndan biri boðaz turu ile mümkün kýlýyoruz.

  • Seçkin tekne ve yatlarýmýzla isteklerinize cevap vermeye çaba harcýyoruz.Boðaz Turu olarak teknemiz ACTIVE-1 ile birlikte çalýþtýgýmýz yatlar bakýmlarý eksiksiz olup,sizlerin güvenliði ön planda tutulur.Boðaz turu yapaçak seçkin konuklarýmýz sadece boðazýn büyülü havasýna kendilerini býrakmalarý yeter.

  • Boðaz turu uzun yýllardan beri istanbullularýn kültürü olmuþ,yýllara göre vapur ve yatlarýn þekilleri deðiþmiþ olup özü ve ruhu deðiþmeyen boðaz turu dur.

  • Eminönünden baþlayýp beykoz anadolu kavaðýndan dönüþ ile emirgan ve kanlýca molalarýyla çay ve yoðurdun meþhur olmasýnda boðaz turu nun önemi fazladýr.

  • Akþam saatlarýnda boðaz turu yapanlarýn boðazýn havasýný teneffüs etmeleri ayrýlaçýktýr.

 

Ýstanbul un en güzel ve en keyif veren mekaný olan Boðaziçinde Tekne turuyla mükemmel bir etkinliðe katýlmaya ne dersiniz? Firmamýz siz deðerli müþterilerine bu konuda oldukça cazip fiyat ve kampanyalarý ile harika bir zaman geçirebileceðiniz etkinlikler hazýrlamaktadýr. Boðaz Tekne Turu hizmetlerine yýllarýný adamýþ olan firmamýz ve personelleri her daim hizmetinizde...

 

Boðazda tekne turu , tekne ve yat kiralama hizmetleri doðrultusunda tekne ve yatlarýmýzda özel günleriniz için çeþitli organizasyonlar da gerçekleþtirebilirsiniz. Boðazýn mehtabýnda güzel bir akþam yemeði de sizin için hizmetini verdiðimiz bir baþka etkinliktir.

Boðazda mehtaba karþý karanlýða muhteþem parýltýsýyla mükemmel bir ýþýltý katan boðazýn ýþýklarý ile Ýstanbul Boðazýnýn eþsiz güzelliðine þahitlik yapabilirsiniz.

Yemek ve fasýl eþliðinde romantik gecelere sizleri de davet ediyoruz. Boðaz Tekne Turu etkinliklerine katýlarak sizler de boðaz manzaralarý muazzam bir gece geçirebilirsiniz ..


BAVURU FORMU
Ad Soyad
Firma Ad
Tel
Fax
Email
Mesajnz
 
Emay Bilişim Çikolata Şelalesi web tasarım